• SUKHI
  • HJÄLP
  • Konto
  • Önskelista
  • VAGN
  • INSPIRATION
SUKHI
Kan jag dela en bild av mitt rum, så att ni kan rekommendera den bästa mattan för mitt hem?

Absolut, skicka hemskt gärna in en bild. Det låter våra designers rekommendera den bästa mattan för dig. Vårt designteam finns på plats och står gärna till tjänst. De delar med sig av sin expertis, och ser fram emot att se dina bilder.

Kanjag beställaett mattexemplar?

Ja, bara att kontakta oss, och vi kanskickadigett provexemplar mot en mindre avgift. Du kan fåprovexemplar påsamtliga mattorsom duserpåSukhishemsida.

Kanjaganvända mer än enkupongåt gången?

Du kan baraanvända enrabattkupongper beställning.

Måste jag använda ett underlag under min matta?

Ett underlag kommer inte att skada mattan, och det har ett antal fördelar. Underlag lämpar sig särskilt väl för områden som används mycket i hemmet. De håller mattan på plats och minskar risken för att snubbla, eller för att mattan glider. Dessutom kan de göra att mattan känns mjukare. Men det är inte nödvändigt att använda underlag under Sukhis mattor.

Om jag introducerar en vän till Sukhi, vad får jag för det?

Vi skulle älska att du spred ordet om Sukhi, och vi kommer att erbjuda er 370 kr att dela på om du introducerar en vän. Så om din vän är en förstagångskund och de köper mer än det minimum som krävs (925 kr), ger vi er båda en 185 kr EUR rabattkupong. Ju fler desto bättre - introducera tio och du kommer ha 1850 kr att spendera. Regler och villkor gäller.

Omjag inteär på platsatt taemot leveransen, vad händer då?

Oroa dig inte-vi harlöst det. Omdu inte ärtillgängligvid tidpunkten förleverans, kommerdu att blikontaktadför att planeraettnytt leveransdatum.

Säljer nipartihandel?

Ja, Sukhisäljerpartihandel. Kontaktavårt handelsteam för attta reda på mer!

Täcks Sukhis mattor av garanti?

Jadå. Varje matta vi säljer har en garanti på två år. Den skyddar dig om det skulle finnas fel med mattan, och du kan göra anspråk på garantin under två (2) år från ditt köp. Om en matta är defekt på något sätt reparerar eller ersätter vi den enligt eget omdöme. Det kostar ingenting. Garantin täcker inte vanligt slitage. Om du vill göra anspråk på garantin, vänligen kontakta oss.

Vad gör jag om jag inte har fått en kupong efter ha introducerat en vän?

Om din vän har lagt en order för första gången, efter att du har introducerat dem till Sukhi, skickar vi dig en 185 kr rabattkupong-kod via e-post. Om detta inte har kommit i din inkorg ännu, kolla in din "skräppost"-mapp. Om inte, vänligen ta kontakt och vi kommer att få en skickas till dig så snart som möjligt. Glöm inte, värva en vän kuponger är bara intjänade om din vän är en förstagångskund och deras köp, med koden, överstiger minimi-spenderandet av 925 kr.

Varför finns det små storleksskillnader eller skönhetsfläckar på min matta?

Alla Sukhis mattor tillverkas för hand. Vi arbetar endast med kunniga och mycket erfarna hantverkare. Men att skapa mattor för hand kräver en hel del tid. Därför arbetar ofta fler än en hantverkare med en matta, vilket kan skapa små skillnader. Handgjorda mattor kan skilja sig åt storleksmässigt med upp till 3%, eftersom olika hantverkare använder olika tekniker. Det är en faktor som gör att varje handgjord matta är unik. Kom även ihåg att ullen klipps för hand, vilket skapar oundvikliga, små skillnader. Men det betyder inte på något sätt att det blir fel i mattan. Tänk istället på de små skillnaderna som vad som gör varje matta från Sukhi helt unik. Det finns inte två mattor som är identiska, och det är precis vad vi älskar med dem.

Vart fraktar Sukhi till?

Vi fraktar vart som helst i världen. Inga begränsningar, inga gränser!

Vilka är erabetalningsmetoder?

Vi harettbrett utbud avbetalningsalternativ. Betalningsalternativen inkluderar: kreditkortsom Visa, Mastercard, Discoveroch American Express. PayPal, elektronisk överföringochbanköverföringsamtiDeal, BanContactMisterCash, AfterPay, Giropay,KlarnaochSofortBankingaccepteras också.

Är det möjligt attändra leveransadressnär jag harlagt en beställning?

Du kan ändra dinleveransadressefter att du hargjort en beställning, barakontakta oss. Men, om dinmattaredan har skickats, dåär ändring avleveransadressvanligtvis intemöjlig. I en sådan situation, kan du bli debiteraden extraleveransavgift.

Är det möjligt attfölja utvecklingen avmin beställning?

Inga problem.Vi har gjortföljningeneffektivochtillförlitlig. Bara kontakta oss, ochvikommer att uppdateradig omleveransstatusenför din beställning. Så snartdin mattaär färdig, skickar vidig ett e-mailsom innehållerkolli-IDoch spårningsinformation. Du kommeralltid att vetaexakt var dinmatta ärundersin resatill ditt hem.

Är det möjligtför er atthjälpa migmed beställningen av min matta?

Ja.Vihar professionellatextildesigners på plats föratthjälpa dig. Vänligen maila ossmeddina frågoroch idéerochvåra designerskan ge digkostnadsfri rådgivning.

Arbetar ni medinredare,arkitekter ochstylister?

Ja!Viälskardesignersoch vi är gladaatt duhittade oss. Vi arbetarregelbundet medinredare,arkitekter ochstylister. Viärglada att kunna erbjudakvalificeradeinredningsdekoratörer, arkitekter och designersexklusivabesparingarpå många objekt. Klickahär föratt läsa mer.

Det verkar vara nått fel med minmatta. Vadgör jag nu?

Alla påSukhiärmycket dedikerade tillkvalitet. Alla våraprodukter genomgårnoggrannakontroller, menmisstagkanfortfarande hända. Omdu fåren mattamedett fel, skicka ett fotoav feletså att vi kanavgöra hurman bästlösersituationen. Vi kommer att lösa det.

Finns detytterligare importregleroch skatter att oroa mig föratt betala?

Nej. Sukhihanterardessa skattebetalningaråt dig. Om dunågonsindebiterasextra avgiftereller skatterav någon anledning, vänligen kontakta oss och vi kommer attåterbetala digomgående.

Fraktar Sukhi gratis?

Ja, absolut! Vår frakt är alltid gratis.

Har nien utställningslokal?

Nej,och vi ärstolta överdetta faktum. När du arbetarmedSukhi, arbetar dudirekt medhantverkarnasom gördin matta. Vi har inteen utställningslokal,och dettagör att vi kanhålla priserna nere. Om duönskar, kan dualltidbeställaprovexemplar avde flestamattormot en mindre avgift. Säg bara till!

Har nipresentkort/kuponger?

Ja, självklarthar viSukhi-presentkort! EnSukhi-matta ären perfektöverraskningspresent. Däremot kandet vara knepigt att vetanågonsstil ochpreferenser. Vi är därförglada att kunna erbjudaSukhi-presentkort. Barakontakta vårt teamhär för attveta mer.

Hur lång tid tar frakten?

Viförstår,du vill ha dinmattaså fort som möjligt. Därför skickar vi din matta så snart den är klar, normaltinom 1till 2 veckor. Leveranstidenvarierarberoende på land. Vid avsändning av dinmatta, kommer vi att skickadigett kolli-ID.

Hurlång tid tar detatt göra minmatta?

En vackermattatartid att skapa. Alla våramattorär resultatet avstor kärlek, omsorg ocharbete. Vihareffektiviseratprocessen så attdet bara tarca4-12veckoratt göra en avvårahandgjorda mattor. (Stora mattortarnormaltlängre tid änmindremattor.) När dinbeställning är klar, kommerviatt maila digmedkolli-IDoch spårningsinformation, så attdu vet närdin mattaär färdigochlevereras till dig.

Jag är intenöjd med minSukhi-matta. Vad ska jag göra? [Returrätt & Återbetalningspolicy]

Här är vår grundtanke. Vi villbaraatt du skabehållaen mattaom du älskarden. Omdu av någon anledninginte är nöjdmeddin matta,ska du returnera deninom 14 dagar. Inga frågor ställs. Skräddarsydda mattor och outlet-mattor kan endast returneras om de har defekter.

Jag har funderingargällande mitt bekräftelsemail. Jag tror inte attjaghar fåttnågot,så vadska jag göra?

Sukhiskickar utbekräftelsemailså fortdu lägger din beställning. Omdu av någon anledninginte fårettbekräftelsemail, kontrollera först dinskräppost-mappför attse om dittbekräftelsemailkanvara där. Omduinte hittar dittbekräftelsemailidinskräppost-mapp, vänligen kontakta oss. Vi ser då till attskicka ett tillbekräftelsemailomedelbart.